Povlja

Friday, 15 November 2013

Penjalište se ne nalazi kraj Povlja već kraj mjesta Selca (nekoliko km udaljenosti), za prilaz potrebno je slijediti ulicu Put Trtora (cca 2 min).
Stijena je inače vidljiva sa glavne ceste iznad Selca.